HISTORIE QR KÓDŮ

Nemusíte patřit zrovna mezi starší generace, abyste si mohli během života všimnout postupného přibývání QR kódů všude možně ve světě kolem nás. Ale odkud se vzaly a proč?

Chceme-li se dozvědět více o minulosti QR kódů, musíme se vrátit necelých 20 let zpátky, konkrétně do roku 1994, kdy v Japonsku dceřiná firma Toyoty, Denso Wave, vyvinula první QR kód za účelem sledování automobilových dílů v průběhu výrobního procesu. V podstatě však jejich historie začala ještě o několik desítek let dříve při vynálezu klasického čárového kódu, s jehož variacemi se dnes setkáte na štítcích produktů v obchodech po celém světě. Původní nápad vznikl někdy před rokem 1950, když jeden z otců čárového kódu, Bernie Silver, zaslechl v obchodě konverzaci o možnostech automatizovaného čtení cen z produktů. Spolu s kolegy z M.I.T. pak zapracovali na řešení s podobným principem jako morseovka, umožňující zaznamenávání informací za pomocí série různě dlouhých čar. V průběhu let se tento systém postupně vyvinul až do podoby, jak jej známe dnes. Vraťme se však do roku 1994 k našim QR kódům. Proč vlastně tehdy v Denso Wave nepoužili k označování automobilových dílů klasický čárový kód?

Důvodem byla pravděpodobně kapacita – čárový kód dokáže zaznamenat maximálně okolo 20ti číslic, QR kód jich může dnes obsahovat tisíce a není omezen čistě na číslice. Lze jej snadno dekódovat a navíc umožňuje korekci chyb. I přes tyto nesporné výhody však uplynula od vynalezení QR kódu po jeho masové rozšíření dlouhá doba. V roce 2002 přišli japonští inovátoři s nápadem využít fotoaparáty mobilních telefonů jako scanner QR kódů, ale až s nástupem smartphonů se začaly QR kódy těšit své dnešní popularitě. Prakticky do každého takového přístroje lze nahrát čtečku čárových a QR kódů a ty se díky tomu začínají uplatňovat všude možně, nejvíce však v marketingu. Avšak teprve čas ukáže, zda má jejich široké nasazení doopravdy smysl.