QR KÓD

QR kód je nepochybně fenoménem dnešní doby. Den ode dne jich kolem sebe můžeme pozorovat více a více, v nejrůznějších podobách, sloužící nejrůznějším účelům. Ale co je to vlastně QR kód?

Jednoduše řečeno, jedná se o čárový kód nové generace. Zkratka QR hlavně pro časté tazatele na Windows 8 a phone fórum znamená Quick Response, tedy v překladu „rychlá odezva“, což samo o sobě napovídá o jednom z důvodů, proč QR kódy vznikly, a tím je jejich velice rychlá dekódovatelnost. Těch důvodů bylo ale samozřejmě více. Hlavní rozdíl oproti klasickým čárovým kódům spočívá v přidání druhého rozměru (ačkoliv jsou čárové kódy ve své podstatě také dvojrozměrné, data jsou uchována jen v jedné dimenzi). To umožňuje uchovat v QR kódu několikanásobně větší objem dat. Samozřejmě, čím větší QR kód (respektive, čím jemnější mřížka), tím více informací se do něj vejde. V současnosti to mohou být tisíce a tisíce znaků, přičemž může jít o číslice, písmena, binární data nebo japonské znaky Kanji.

QR kódy mají navíc zavedený několikaúrovňový systém chybové korekce. I při poškození části kódu je stále možné jej dekódovat a přečíst obsažené informace. Tyto úrovně jsou konkrétně čtyři a jsou označeny písmeny L, M, Q a H, což odpovídá 7%, 15%, 25% či až 30% z celkové plochy kódu. Je však logické, že čím vyšší je zavedená úroveň chybové korekce, tím menší je pak maximální objem zakódovaných informací. A jak to tedy funguje? V oblasti kódu je několik pevně daných zón, které obsahují informace o verzi, formátu a typu uložených dat. Tři nápadně velké terčíky slouží ke správnému zaměření, zbytek jsou pak samotná data namíchaná s klíčem pro opravu chyb. Typů dat je standardně 9 a patří mezi ně kontaktní informace, kalendářové události, e-mailové adresy, telefonní čísla, zeměpisné lokace, obsah SMS zpráv, informace o bezdrátových sítích nebo www adresy. Některé generátory QR kódů již nabízejí i mnohem více typů dat, nevyjímaje ani údaje o Facebookovém profilu.